Låne penger: Hvorfor får jeg avslag på min søknad om lån på dagen?

Opplever du å få avslag på dine lånesøknader? Kanskje du har prøvd å søke om forbrukslån i mange forskjellige banker og finansieringsselskaper, uten å få et eneste tilbud?

Det kan være flere årsaker til at man får avslag på sine lånesøknader, og bankene begrunner vanligvis ikke avslaget. Dermed kan man bli sittende og tenke på hvorfor man ikke får godkjent en eneste lånesøknad, og bli frustrert over situasjonen.

Dersom man vurderer sin økonomiske situasjon sett fra bankens side, vil man kanskje komme frem til en mulig årsak til at lånesøknaden blir avslått. Det er flere faktorer som spiller inn i vurderingen av en lånesøknad, og her kan du lese mer om de vanligste årsakene til at man ikke får innvilget et lån uten sikkerhet på dagen.

Har du oppfylt bankenes minstekrav?

Alle lånegivere på markedet stiller visse minimumskrav til lånesøkere. Har man ikke oppfylt disse, vil ikke søknaden bli behandlet.

Minimumskravene handler som regel om alder og inntekt. For å kunne søke lån må man ha fylt 18 år, men det er også noen banker som krever at man er 20 år eller eldre. I tillegg kreves det at man har en fast inntekt. Dette behøver ikke være ordinær lønn, men man må kunne dokumentere at man får inn penger på konto hver måned. Det er vanlig at bankene stiller krav til inntektens størrelse – f.eks. at lånesøkere må ha minst kr. 250.000,- i brutto årsinntekt.

Andre aktører stiller ingen krav til lånesøkers inntektsstørrelse, men krever kun at man mottar en eller annen form for inntekt, pensjon eller trygd.

Et annet minstekrav som går igjen hos de fleste banker, er at lånesøker må være norsk statsborgere eller ha bodd minst 3 år i landet.

Det siste minimumskravet som samtlige banker i Norge stiller, er at man ikke har betalingsanmerkninger. Billigeforbrukslån.no/lån-på-dagen/ har mer informasjon om dette og kravene som stilles.

Betalingsanmerkninger

En betalingsanmerkning er en opplysning som er registrert hos landets kredittopplysningsbyråer, og som betyr at man ikke er kredittverdig. Antageligvis har man misligholdt gjeld, og har en aktiv inkassosak mot seg. Denne betalingsanmerkningen vil hindre en i å få lån på dagen på nytt inntil all utestående gjeld er betalt.

Bankene foretar en kredittsjekk av alle lånesøkere, og får tilgang på opplysninger om det foreligger eventuelle betalingsanmerkninger på vedkommende. Det vil alltid bli avslag på søknader om lån uten sikkerhet der man har betalingsanmerkning.

Kredittscore

Selv om man ikke har betalingsanmerkning, kan kredittsjekken vise at en har lav kredittscore. Det vil si at man har dårlig betalingsevne, og banken vurderer at det er stor risiko for mislighold av lånet. Kredittscoren beregnes ut fra din personlige økonomi, og påvirkes av en rekke faktorer – bl.a. inntekt, gjeld, formue, siviltilstand, alder osv.

Ut fra disse dataene vil man få et poengtall (oftest 0 – 100), som i stor grad avgjør om man får innvilget et lån eller ikke. Høy kredittscore fører til innvilgelse av lånesøknaden, og man får gjerne også en lavere rente på lånet. Svært lav kredittscore fører til avslag. Får man lav kredittscore, kan man likevel få innvilget en mindre lånesum. Da vil lånet gjerne ha en høy effektiv rente.

Inntekt og gjeld

Banker og finansieringsselskaper som tilbyr forbrukslån på dagen, vurderer om man tjener nok til å betjene lånet. Har man for lav inntekt, kan man få avslag på søknaden.

Hvor mye gjeld en har fra før er også en viktig faktor. Høy gjeldsgrad er en hyppig årsak til at banken avslår lånesøknaden.

Selv om man har høy inntekt, kan man få avslag på en søknad om lån. Dette kan skyldes at man har altfor mye gjeld, slik at banken vurderer at det ikke er forsvarlig å innvilge søknaden. Igjen er det risikoen for mislighold av lånet som er avgjørende her.

Oppsummering

Ønsker man å komme til bunns i årsaken til avslaget på lånesøknaden, bør man først og fremst vurdere om man har oppfylt bankens minimumskrav. Deretter bør man se på hvor mye gjeld man har i forhold til hvor mye man tjener i året.

I tillegg kan det være lurt å ta en kredittsjekk av seg selv, for å få vite hvilken kredittscore man har. Kredittopplysningsbyråene Experian og Bisnode tilbyr dette for privatpersoner.

Man vil kunne se om kredittscoren er lav og om det står noen anmerkninger på deg.

Har man svært lav kredittscore, vil nok dette være hovedgrunnen til avslaget på lånesøknaden. Skyldes det betalingsanmerkninger, bør man rydde opp i egen økonomi og få betalt inn kravene raskest mulig. Da vil anmerkningen slettes, og kredittscoren vil etterhvert stige.

Dersom man har middels til lav kredittscore, kan høy gjeldsgrad være årsaken. For å forbedre kredittscoren kan et tiltak være å prioritere nedbetaling av gjeld en periode, slik at betalingsevnen bedres.